Program MALUCH +Niepubliczny Żłobek „Wesoły Smyk" uzyskał dofinansowanie na utworzenie 40 miejsc opieki w ramach

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 ,,MALUCH+” 2021 moduł 3.