Plan Dnia

6:30 – 8:40 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:40 – 9:00 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania.
9:00 – 9:15 Śniadanie.
9:15 – 10:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:15 – 11:15 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:15 – 11:30 Przygotowania do obiadu. Zabiegi higieniczne.
11:30 – 11:50 Obiad (I danie).
11:50 – 13:50 Leżakowanie (młodsza grupa).
Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek (starsza grupa).
13:50 – 14:00 Zabawa ruchowa. Przygotowania do obiadu.
14:00 – 14:20 Obiad (II danie).
14:20 – 14:50 Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
14:50 – 15:20 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
15:20 – 15:30 Przygotowania do podwieczorku.
15:30 – 15:45 Podwieczorek.
15:45 – 17:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

W ciągu całego dnia zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.