Rozkład dnia

 

6:30 – 8:40 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 

8:40 – 9:00  Zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania.

 

9:00 – 9:15  Śniadanie.

 

9:15 – 10:15  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 

10:15 – 11:15  Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

 

11:15 – 11:30  Przygotowania do obiadu. Zabiegi higieniczne.

 

11:30 – 11:50  Obiad (I danie).

 

11:50 – 13:50  Leżakowanie (młodsza grupa).

Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek (starsza grupa).

 

13:50 – 14:00  Zabawa ruchowa. Przygotowania do obiadu.

 

14:00 – 14:20  Obiad (II danie).

 

14:20 – 14:50  Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

 

14:50 – 15:20  Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

 

15:20 – 15:30  Przygotowania do podwieczorku.

 

15 :30- 15:45  Podwieczorek.


15:45 – 18:00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

W ciągu całego dnia zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.