Wyjazd do CKiS - \"Spotkanie z folklorem\" - 14.03.2014r.

Wyjazd do CKiS - \"Spotkanie z folklorem\" - 14.03.2014r.