Teatrzyk kukiełkowy pt. Szewczyk Dratewka 22.02.2013r