Spotkanie z ekologiem z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 21.04.2015