Udział w IV Przeglądzie Teatrów Przedszkolnych 10.04.2015